དཀོན་མཆོག་ཚེ་འཕེལ།

རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ་སྟེ“མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ”འི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ། ༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་༢ཚེས་༢༦ཉིན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་དུ་རང་ཁྱིམ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས། ༢༠༠༩ལོའི་ཟླ༡༡ནང། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་དུས་བཅད་བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག